Verkkomuotoisen kouluttautumisen välittömät hyödyt ympäristölle

Verkossa tapahtuva kouluttautuminen kaikkine muotoineen on nykyaikaisen, ja tulevaisuuden kouluttautumisen kulmakivi, tarjoten helpon, joustavan, monimuotoisen ja kustannustehokkaan koulutusvaihtoehdon suurille organisaatioille.

Yksi tärkeimmistä eduista on ympäristöystävällisyys, sillä verkkomuotoisen kouluttautumisen avulla voidaan vähentää välillisiä päästöjä, säästää resursseja ja pienentää energiankulutusta. Osallistujien ei mm. tarvitse matkustaa lähiopetukseen, mikä vaikuttaa positiivisesti ympäristöön suoraan ja välillisesti.

Matkustamisen vähentäminen ja päästöjen vähentäminen

Verkkokurssit mahdollistavat kouluttautumisen missä tahansa, mikä vähentää tarvetta matkustaa fyysisiin opetuspaikkoihin, tiettynä aikana. Osallistujat voivat osallistua kurssille omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan milloin tahansa ja mistä tahansa, mikä poistaa tarpeen lentää tai ajaa autolla pitkiä matkoja eikä koulutukseen tarvita erillistä, mahdollista majoittautumista.


Tämä vähentää huomattavasti päästöjä, jotka syntyvät liikenteestä ja matkustamisesta. Samalla säästetään aikaa, rahaa ja energiaa, kun osallistujat käyttävät suurimman osan ajastaan itse koulutuksen sisältöön eikä paikasta toiseen siirtymiseen.

Resurssien tehokas käyttö

Perinteiset lähiopetusmuodot vaativat huomattavia resursseja, kuten tiloja, opetusmateriaaleja ja tarvikkeita. Verkkokurssimuotoisen kouluttautumisen avulla näitä resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Koulutusmateriaalit ovat digitaalisessa muodossa, mikä vähentää paperin ja tulostustarvikkeiden käyttöä. Lisäksi verkkokurssit mahdollistavat oppimisen skaalautuvuuden, jolloin yksi kurssi voi palvella suurta määrää osallistujia samanaikaisesti. Tämä säästää sekä aineellisia että taloudellisia resursseja, jotka muuten olisi käytetty useampien lähiopetuskurssien järjestämiseen.

Energiankulutuksen vähentäminen

Verkkokurssit vaativat vähemmän energiaa verrattuna perinteisiin lähiopetusmuotoihin. Fyysisten tilojen valaistus, ilmastointi ja lämmitys ovat tarpeettomia, kun koulutus tapahtuu digitaalisessa ympäristössä.

Matkustamisen ja siirtymisien vähentyessä myös erilaisten sähköisten laitteiden ja liikennevälineiden käyttö vähenee, mikä puolestaan vähentää energiankulutusta ja vaikuttaa myönteisesti ympäristöön.

Kestävämpi muoto

Verkkokurssit ja verkkomuotoinen kouluttautuminen on kestävämpi vaihtoehto perinteisiin lähiopetusmuotoihin verrattuna, jolla on kuitenkin edelleen oma paikkansa yksilöllisen ja erityispiirteet huomioonottavassa opetuksessa.


Organisaatioiden tulee hyödyntää verkossa tapahtuvan koulutusmuodon hyödyntäminen tulevaisuudessa, ei ainoastaan ympäristöystävällisyyden edistämiseksi, mutta myös sen mahdollistaman kustannustehokkaan ja joustavan sekä monimuotoisen koulutuksen.

23.05.2023