Ravintola-alalla tapahtuu joka kuukausi yli 200 työtapaturmaa!

Majoitus- ja ravintola-alalla sattuu Fennian ja Tapaturmavakuutuskeskuksen kesäkuussa julkaistun artikkelin mukaan noin 2 700 työpaikkatapaturmaa vuosittain. Tämä tarkoittaa siis yli 200 tapaturmaa vuoden jokaisena kuukautena!

Mitä voidaan tehdä tapaturmien vähentämiseksi?

Seuraavassa muutamia käytännön vinkkejä, jotka perustuvat Työturvallisuuden peruskoulutuksemme verkkokurssiin. Työturva TT Peruskoulutus käsittelee mm. artikkelissa mainittuja ongelmakohtia. Koulutus antaa ”hyvät eväät” jokaiselle työelämässä olevalle, toimialasta riippumatta ja niin nuorelle kuin konkarillekin.

Hyviä käytännön vinkkejä työturvallisuuden parantamiseen:

  1. Työn suunnittelu
  2. Perehdytys
  3. Henkilökohtainen nostotekniikka
  4. Kompastumiset ja liukastumiset
  5. Työturvallisuuskulttuuri ja asenne


Lähde: Fennia ja Työtapaturmavakuutuskeskus

1. Työn suunnittelu – avain turvallisuuteen

Hyvin suunniteltu työympäristö ja työtehtävät voivat merkittävästi vähentää kiirettä ja stressiä, jotka ovat usein tapaturmien taustalla. Selkeästi jäsennellyt työprosessit ja ajoitus auttavat vähentämään kiireestä johtuvia virheitä ja tapaturmia. Muista myös ergonomian huomioiminen – työpisteet tulisi järjestää niin, että tarvittavat välineet ovat helposti saatavilla ja oikeassa järjestyksessä. Tämä vähentää tarpeettomia liikkeitä ja virheitä.

2. Perehdytys – perusteellinen aloitus takaa turvallisuuden

Perusteellinen perehdytys on olennaista uusille työntekijöille. Sen tulee kattaa sekä työtehtävät että turvallisuuskäytännöt, ja siihen tulisi sisältyä käytännön harjoittelua ja ohjausta. Myös jatkuva koulutus on tärkeää – säännölliset koulutukset ja kertauskurssit auttavat varmistamaan, että turvallisuuskäytännöt pysyvät mielessä ja niitä noudatetaan.

3. Nostotekniikka – oikeat otteet ehkäisevät vammoja

Oikeat nostotekniikat voivat ehkäistä selkä- ja muiden lihasvammojen riskiä. Työntekijöille tulisi tarjota koulutusta oikeista nostotekniikoista, ja raskaiden tai hankalasti käsiteltävien esineiden siirtämiseen tulisi käyttää apuvälineitä, kuten kärryjä ja nostolaitteita.

Lähde: Fennia ja Työtapaturmavakuutuskeskus

4. Kompastumiset ja liukastumiset – pidä lattiat kunnossa

Kompastumiset ja liukastumiset ovat yleisiä työtapaturmien syitä. Varmista, että lattiat pidetään puhtaina ja kuivina. Liukkaat pinnat kannattaa käsitellä liukastumisen estoaineilla, ja kulkureitit tulisi pitää vapaina esteistä ja kunnolla valaistuina. Asianmukaiset, liukumista estävät jalkineet ovat myös tärkeä osa turvallista työympäristöä.

5. Työturvallisuuskulttuuri – asenteet ratkaisevat

Johdon, esimiesten ja muun henkilöstön yhteistyöllä on keskeinen työturvallisuuden edistämisessä! Kaikkien tulisi omalta osaltaan näyttää esimerkkiä ja korostaa työturvallisuuden tärkeyttä. Avoin viestintä on myös tärkeää – työntekijöiden tulisi voida raportoida turvallisuusongelmista ja läheltä piti -tilanteista ilman pelkoa seuraamuksista. Tämä parantaa turvallisuusasioiden käsittelyä ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Lisäksi kiire ei saa olla tekosyy työturvallisuuden laiminlyönnille – työnantajien on varmistettava, että työntekijöillä on riittävästi aikaa tehtäviensä suorittamiseen turvallisesti.

Asenne on kaikki kaikessa, jokaisella!

Empty space, drag to resize

Hyödynnä tämän blogitekstin etu ja lunasta -50% etukoodisi Työturvallisuuden peruskoulutukseen!

Ravintola-alan työturvallisuuden parantaminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa

Kokonaisvaltainen lähestymistapa kattaa työn suunnittelun, perusteellisen perehdytyksen, ergonomian, oikeiden nostotekniikoiden opettamisen, työympäristön kunnossapidon sekä vahvan työturvallisuuskulttuurin edistämisen.

Työturvallisuuden peruskoulutuksen verkkokurssi tarjoaa arvokasta tietoa ja käytännön ohjeita, joita voidaan hyödyntää näiden parannusten toteuttamisessa.

Tehdään yhdessä ravintola-alasta turvallisempi paikka työskennellä!

01.07.2024

50% alennus Työturva TT Peruskoulutus verkkokurssille

Kirjoita etukoodisi sille kuuluvaan kenttään ja valitse Lunasta kuponki!
Voimassa 25.08.2024 asti
ETUKOODISI  

Blogalennus