95 vuotta turvaa ja huolenpitoa Suomessa, ensiaputoiminnan Juhlavuosi 2024

Vuonna 1929 alkaneesta ensiaputoiminnan matkasta Suomessa tähän päivään on kulunut siis uskomattomat 95 vuotta!

Juhlavuosi 2024 on tilaisuus kunnioittaa ja juhlistaa ensiaputaitojen historiaa, sen merkitystä ja kaikkia niitä, jotka ovat valinneet osakseen tehdä sitä ammattiauttajan roolissa ja ovat kehittämässä ensiavusta entistä parempaa. Ei tule unohtaa myöskään maallikkoja, jotka ovat opetelleet kansalaistaidoista kenties tärkeimmän ja näin tuovat tukea ja turvaa ympärilleen niin työssään kuin vapaa-ajallaankin.

Ensiavun juuret, vapaaehtoisuus ja välittäminen

Ensiapukoulutuksen historia juontaa juurensa 1700-luvulle, kun ensimmäiset viralliset ohjeet sairaanhoitoon tulivat käyttöön. Moderni ensiapu sai alkunsa 1800-luvulla, ja Punainen Risti perustettiin Sveitsissä vuonna 1864.

Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen Punainen Risti käynnisti maailmanlaajuisen kampanjan, joka edisti ensiaputoimintaa kaikkialla. Suomessa ensiaputoiminta sai alkunsa vuonna 1929, kun Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset perustivat ensiapuaseman Turun messuille.

Ensiapukoulutuksen historia juontaa juurensa 1700-luvulle, kun ensimmäiset viralliset ohjeet sairaanhoitoon tulivat käyttöön. Moderni ensiapu sai alkunsa 1800-luvulla, ja Punainen Risti perustettiin Sveitsissä vuonna 1864.

Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen Punainen Risti käynnisti maailmanlaajuisen kampanjan, joka edisti ensiaputoimintaa kaikkialla. Suomessa ensiaputoiminta sai alkunsa vuonna 1929, kun Punaisen Ristin vapaaehtoiset perustivat ensiapuaseman Turun messuille.
Kuvan lähde: Suomen Punaisen Risti. Tutustu tarkemmin ensiavun historiaan Suomen Punaisen Ristin sivuilla.

Vuosikymmenten kuluessa ensiapuopetus on kehittynyt valtavasti, kattamalla laajasti erilaisia taitoja mm. perus haavanhoidosta, sairauskohtauksien ensiapuun ja sydäniskurin, eli defibrillaattorin käyttöön.

Suomessa ensiaputaitojen antamisesta vastasi pitkään pääsääntöisesti Suomen Punainen Risti. Sittemmin ensiapukoulutusta ovat kasvavassa määrin alkaneet tarjoamaan myös muut vastuulliset ja ammattitaitoiset koulutusalan toimijat. Suurimmalta osin ensiapukoulutuksen antaminen laajentui kun Kela-korvauksen perusteet vapautuivat vuonna 2019.

Nykyaikainen ensiapukoulutus nojaa Elvytysneuvoston ja Käypähoito-ohjeiden suosituksiin. Ensiapukoulutus on nykymuodossaan monimuotoista ja ensiaputaidon pätevyys voidaankin hankkia niin lähiopetuksena kuin verkkokoulutusmuotoisena, sekä näiden yhdistelminä. 

Ensiaputaitojen merkitys, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Ensiapukoulutus on nykypäivänä siis monipuolista, tarjoten erilaisia kuhunkin tilanteeseen sopivia vaihtoehtoja. Ensiapu on myös kansalaistaito, joka lisää yleistä turvallisuutta ja hyvinvointia. Jokainen meistä voi oppia antamaan hengen pelastavaa apua, ja Juhlavuoden kunniaksi kannustammekin jokaista hankkimaan riittävät ja ajantasaiset taidot antaa ensiapua silloin kun on tarve.

Vaikka itse osaisimme ensiapua, niin eikö olisi kiva tietää ja luottaa siihen jos minulle itselle sattuu jotain, niin lähellä olisi joku joka osaa antaa minulle ensiapua kun sitä tarvitsen!

Ensiapu on myös tärkeä osa työpaikkojen Työsuojelua. Työpaikoilla tulee olla riittävä ensiapuvalmius, olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, tarpeellinen ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta.

Ensiapu ja -valmius liittyvät siis vahvasti työsuojeluun, ja molemmat ovat tärkeitä osa-alueita, kun pyritään takaamaan työntekijöiden turvallisuus ja terveys työpaikalla. 
Write your awesome label here.

Kurssihuoneen 2024 teemavuosi “Ensiapu on yhteinen voima.”

Nyt Kun juhlistamme 95-vuotiasta ensiaputoimintaa Suomessa, katseemme suuntautuu myös sen tulevaisuuteen.

Teknologian ja koulutuksen kehittyessä ensiapu on tulevaisuudessa entistä saavutettavampaa ja tehokkaampaa. Nykyaikaisesta kehityksestä Suomessa voimme mainita mm. Hätäkeskuslaitoksen, hätäpuheluiden automaattinen paikannus, 112-sovellus (katso video 112-sovelluksesta YouTubessa), Defibrillaattorien yleistyminen ja niiden karttapalvelu.

Toivomme, että jokainen suomalainen kantaa vastuunsa yhteisöstään ja opettelee ensiaputaidot – sillä nämä taidot ovat yksi asia, monien muiden joukossa, joilla voimme tehdä Suomesta entistä turvallisemman paikan elää.

Moni ei useinkaan ajattele, että ensiapua maallikko joutuu antamaan todennäköisimmin perheenjäsenelle tai lähiomaiselle! Jos jotain siis sattuu niin todennäköisesti se on tuntemamme läheinen eikä tuiki tuntematon henkilö.


Ole mukana juhlistamassa ensiaputoiminnan 95 -vuotista taivalta. Kurssihuone.fi -palvelulle vuoden 2024 teema on “Ensiapu on yhteinen voima.”

Oletko sinä mukana meidän kanssa ensiavun yhteisessä voimassa?

28.12.2023